SARAKINIKO HOUSE

Parow, Sarakiniko, Agia Irine 2012